Colofon

Het programma Circulaire Economie is een rijksbreed programma. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma is coördinerend bewindspersoon. 

In het programma wordt nauw samengewerkt met collega’s rijksbreed en vertegenwoordigers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.