Nederland Circulair in 2050 - een update

13-06-2017 3874 keer bekeken 0 reacties

In dit bericht blikken we terug op de succesvolle kick-off bijeenkomst van 18 april in de Rijtuigenloods in Amersfoort en kijken we vooruit naar het vervolg van het proces.

Met meer dan 450 aanwezigen hebben we de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de transitieagenda’s en daarmee naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. De inspirerende presentatie van prof. dr. Derk Loorbach en de verslagen van de middagsessies staan inmiddels op de website (inloggen noodzakelijk). De foto’s die tijdens het evenement zijn gemaakt, zijn hier te vinden. We hebben veel waardevolle ideeën en suggesties verzameld. Met deze voorstellen gaan de transitieteams, die ervoor zorgen dat de transitieagenda’s vorm krijgen, aan de slag.

Alle voorzitters bekend

Ieder transitieteam staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die de weg binnen de sector goed kent. Vier voorzitters presenteerden zich tijdens de bijeenkomst op 18 april. De vijfde is nu ook bekend. Fried Kaanen is aangesteld als voorzitter van de transitieagenda Maakindustrie. Fried is directeur van Bosch Scharnieren en Metaal en voorzitter van de Koninklijke Metaalunie.

De voorzitters van de vier andere agenda’s zijn:

  • Biomassa & Voedsel: Emmo Meijer. Emmo is voormalig Corporate Director R&D van FrieslandCampina en nu boegbeeld van de topsector Chemie. Ook werkt hij als raadslid bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en als voorzitter van de Regiegroep AgriFood & Innovation.
  • Kunststoffen: Jos Keurentjes. Jos is lid van de TNO Raad van Bestuur en Chief Scientific Officer. Hij heeft een leerstoel Proces- en Apparaatontwerp bij de TU Eindhoven en is als bestuurslid bij diverse Topsectoren, waaronder High Tech Systems and Materials en Bio-Based Economy.
  • Bouw: Elphi Nelissen. Elphi is hoogleraar Builing Sustainability en decaan van de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Ze is tevens directeur van Nelissen Ingenieursbureau B.V. en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant (SER-B).
  • Consumptiegoederen: Anne-Marie Rakhorst. Anne-Marie is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ze is initiatiefnemer en eigenaar van het platform Duurzaamheid.nl. Ook is ze bestuurslid van de Koning Willem I Prijs en actief bij initiatieven als Human Cities Coalition, Vrienden van het Earth Charter, Strawberry Earth, Worldconnectors en Stichting Urgenda.

Drie van de vijf voorzitters worden ondersteund door vicevoorzitters.  Op onze website vindt u per transitieagenda een volledig overzicht van de (vice-)voorzitters en hun teams.

Wat gebeurt er nu?

De voorzitters (en vicevoorzitters) vertalen met hun teams de doelen uit het Grondstoffenakkoord naar de transitieagenda’s. Welke grondstoffen en producten of diensten kunnen hoogwaardiger benut worden? Welke zijn vervangbaar door minder schaarse stoffen of kunnen anders worden geproduceerd en geconsumeerd? Antwoorden op die vragen worden als concrete acties in de transitieagenda’s opgenomen.

Op dit moment werken de voorzitters en hun transitieteams aan conceptversies van de transitieagenda’s. Er vinden inhoudelijke discussies plaats en er worden afspraken gemaakt over het proces, de planning en het beoogde eindresultaat. De eerste conceptversies van de transitieagenda’s zijn in september gereed, waarna in november de agenda’s worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De uitvoering van de agenda’s kan hierna van start, met een doorlooptijd tot 2022. De agenda’s zullen ook een doorkijk geven naar een langere planning, door het bepalen van doelen voor 2021, 2025 en 2030. Daarbij is het van belang om ook oog te hebben voor de sociaal-culturele kant van de transitie, waarin we niet alleen kijken naar de opbouw maar ook naar de aanpassing van bestaande economische structuren. We ontwikkelen daarom een governance die openstaat voor nieuwe partners en waarin een goede monitoring voorop staat.

Om u op de hoogte te houden van wat er in de afzonderlijke transitieagenda’s gebeurt, lichten we er graag één voor u uit. In dit bericht is dat de transitieagenda Consumptiegoederen:

Op weg naar circulaire consumptiegoederen

Met de oogst van de kick-off bijeenkomst is het transitieteam Consumptiegoederen vol goede energie van start gegaan. Het team is inmiddels vier keer bijeengekomen om de inhoudelijke koers en scope van de opdracht te bepalen, een routekaart vast te stellen en een reeks van inhoudelijke verdiepingssessies voor te bereiden.

De focus ligt op het ontwerp en de productie van goederen, verlenging van de gebruiksfase en levensduur en de inzameling en recycling van producten. Met als doel zo lang en hoogwaardig mogelijk consumptiegoederen te benutten. Ook kijkt het team naar het gedrag van consumenten en bijbehorende sociale normen. En wat dit vraagt van producenten en retailers bij het aanbieden van diensten en nieuwe verdienmodellen.

Vorige week zijn de eerste sessies gestart met deskundigen op het gebied van kleding & textiel, meubels, huishoudelijke apparaten en wegwerpgoederen & verpakkingen. In juli richten we ons op de stappen die nodig zijn om de levenscyclus van consumptiegoederen te verbeteren. In augustus nodigen we alle stakeholders uit voor een wrap-up.

Wilt u bijdragen aan één of meer van de sessies? Neem dan contact op met de secretaris van de transitieagenda Consumptiegoederen, Ton ter Grote: ton.ter.grote@rws.nl of tel: 06-52050172.

 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg dan Nederland Circulair in 2050 op twitter!

0  reacties