Eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater geopend

29-06-2017 3741 keer bekeken 0 reacties

De officiƫle ingebruikname van de Cellvation T installatie bij Geestmerambacht heeft op 29 juni 2017 plaatsgevonden door David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van EZ.

Met de officiële ingebruikname van s’werelds eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op representatieve demo-schaal heeft het Purmerendse bedrijf CIRTEC een wereldprimeur. Voor het eerst wordt structureel ca. 400 kg cellulose (hoofdbestanddeel van toiletpapier) per. dag teruggewonnen uit rioolwater, gehygieniseerd en toegepast in hoogwaardige producten, een ware doorbraak in terugwinning van grondstoffen.

Voorafgaand aan de openingshandeling hebben internationaal bekende sprekers nut en noodzaak voor de recycling van grondstoffen en duurzaam hergebruik onder de aandacht gebracht.

Het Purmerendse bedrijf CirTec B.V. heeft, samen met een aantal partners, reeds eerder aangetoond dat het is technisch mogelijk om zuivere verkoopbare cellulose uit rioolwater te produceren door toepassing van Cellvation™ technologie en deze in te zetten als een waardevol grondstof. Mooie voorbeelden zijn het VAZENA project (Van Zeefgoed Naar Asfalt), een demonstratieproject waarin een fietspad is aangelegd met asfalt waarin gerecycleerde cellulose is verwerkt, en ZEEFGOUD, een project waarin cellulose is gewonnen voor een tweede asfaltstrook op Ameland, maar ook voor de ontwikkeling van andere producten. Om een grootschalige terugwinning van cellulose uit rioolwater te stimuleren en een structurele afzetmarkt te ontwikkelen, heeft CirTec een installatie gerealiseerd op de rwzi Geestmerambacht, die ongeveer 400 kg schone cellulose per dag produceert. Een deel van deze cellulose wordt geëxporteerd naar Engeland, waar het wordt gebruikt als grondstof voor bio-composiet. De resterende cellulose wordt gebruikt voor de productie en ontwikkeling van andere producten. Uitzonderlijk van het project is dat alle bij Geestmerambacht gewonnen cellulose een tweede leven krijgt in een hoogwaardig product. Ook dat is revolutionair!

Cellvation™ is een ontwikkeling van CirTec BV en KNN Cellulose BV, beiden zowel actief in de watersector als in de circulaire commodity markt. Als succesvolle complementaire brengen zij Cellvation™ gezamenlijk op de markt. Het project op rwzi Geestmerambacht is een initiatief van CirTec BV en is onderdeel van het Horizon2020-project SMART-Plant. Naast de duurzaamheidsaspecten en het creëren van omzet door de cellulose te vermarkten, heeft het Cellvation-concept een grote toegevoegde waarde voor de rioolwaterzuiveringen.

De belangrijkste voordelen zijn:
I. Vergroting van de biologische capaciteit; Het verwijderen van CZV (koolstof) vergroot de biologische capaciteit van een zuivering. Aangezien cellulose slechts gedeeltelijk wordt afgebroken in de beluchtingstank (AT) en inert materiaal verwijderd wordt, neemt door toepassing van fijnzeven het aandeel actieve biomassa in de AT toe.
II. Lagere operationele kosten; Het verwijderen van zwevende stof vermindert het energieverbruik voor de benedenstroomse beluchting aanzienlijk. Er wordt minder slib geproduceerd, wat resulteert in lagere energiekosten voor slibontwatering, lager gebruik van chemicaliën (polyelektroliet) en lagere kosten voor het afzetten van ontwaterd slib. Ook worden haren en vezels bijna volledig verwijderd, waardoor de onderhoudskosten van procesapparatuur dalen, terwijl de technische levensduur verlengd wordt.
III. Ruimtebesparing; Als de biologische capaciteit van een rwzi moet worden uitgebreid, is de ruimte die nodig is voor een CellCap-fijnzeefinstallatie (onderdeel van het Cellvation-proces) kleiner dan voor bijna alle alternatieven.

Klik hier voor het originele bericht.

0  reacties