Nederland Circulair in 2050 - een oktober update

04-10-2017 4053 keer bekeken 0 reacties

Wat een zomer was het! De voorzitters en hun transitieteams hebben de hele zomer hard doorgewerkt aan de eerste conceptversies van de transitieagenda's, die er inmiddels liggen. In dit nieuwsbericht praten wij u graag bij over de laatste stand van zaken.

Van 50 naar 80 naar 100

Op 6 september zijn de eerste conceptversies (de ‘50% versies’) van de transitieagenda’s door de teams opgeleverd. In deze rapporten staan de eerste adviezen voor de sector op het gebied van onder meer ontwikkelrichtingen, welke concrete acties daarbij horen, hoe onderzoek en kennis kunnen bijdragen, welke impact acties hebben op de werkgelegenheid en welke investeringen nodig of zelfs noodzakelijk zijn.

Op 4 oktober staat de oplevering van de 80% versies gepland. In overleg met de voorzitters van de transitieteams en de opstellers van het Grondstoffenakkoord is afgesproken dat de planning voor de oplevering van de transitieagenda's aangepast wordt. Hierdoor hebben de teams meer tijd om tot goed afgestemde agenda's te komen. Dit betekent dat de definitieve versies nu 30 november worden opgeleverd (in plaats van 3 november).

Op maandag 15 januari 2018 zullen de voorzitters van de teams de transitieagenda’s officieel overhandigen aan de negen opstellers van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid). Zie ook: Save the date!

Wat gebeurt er nu na deze intensieve periode?

Na 30 november gaan de negen initiatiefnemers van het Grondstoffenakkoord in overleg met hun eigen stakeholders, leden en achterban, en met elkaar, om te bepalen wat hun bijdrage zal zijn om de transitieagenda’s ten uitvoer te brengen. Zo zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over de transitieagenda’s en zullen de betrokken ministeries in het voorjaar met een inhoudelijke reactie komen.

Momenteel wordt een deel van de acties uit het programma 'Nederland Circulair in 2050' al door de Rijksoverheid uitgevoerd. Dit zijn acties die bijdragen aan de uitvoering van de transitieagenda's. Voor de periode na 30 november wordt er door de transitieteams gekeken aan welke acties er al gewerkt kan worden. 

Quote van de maand

Agnes van Ardenne, vicevoorzitter van de transitieagenda Biomassa en voedsel: "De circulaire economie is zeer belangrijk voor Nederland. Ons land heeft zoveel kansen, als we die laten liggen, gaan anderen er mee vandoor!"

 

 

Save the date! Officiële presentatie transitieagenda's

Op 15 januari, aan het begin van de ‘Week van de Circulaire Economie’ zal de officiële presentatie van de transitieagenda’s plaatsvinden. Tijdens dit evenement overhandigen de vijf voorzitters de agenda’s aan de opstellende partners van het Grondstoffenakkoord. Deze feestelijke bijeenkomst vindt in de middag in de regio Den Haag plaats, u ontvangt binnenkort meer details. Zet u het wel alvast in uw agenda?

Transitiebijeenkomst Nederland Circulair in 2050 van 25 september 2017. V.l.n.r. Emmo Meijer (voorzitter Biomassa en voedsel), Jos Keurentjes (voorzitter Kunststoffen), Vera Dalm (vicevoorzitter Consumptiegoederen), Fried Kaanen (voorzitter Maakindustrie) en Elphi Nelissen (voorzitter Bouw).

Gemak dient de mens

Ook de overheid draagt natuurlijk volop bij aan de transitieagenda’s, mede in de vorm van zogenaamde interventies. Dit zijn acties gericht op een stimulerende wet- en regelgeving, voldoende financiering, verbetering van kennis en innovatie, en slimme marktprikkels. Maar ook het stimuleren van circulair gedrag. Gedrag van burgers, maar ook gedrag van bijvoorbeeld producenten. Dit is echter niet uitsluitend de taak van de overheid. Om de circulaire economie écht een succes te maken, hebben alle betrokken partijen een rol te spelen.

Alle maatregelen binnen de transitie naar een circulaire economie hebben eigenlijk een gedragscomponent; zo bevordert (of verhindert) wetgeving specifieke gedragingen (denk aan het verbod op gratis plastic tasjes), en kan een marktprikkel bijdragen tot een veranderde aankoopsom (en dus een grotere of kleinere bereidheid om te kopen). Gedragskennis is nuttig, en zelfs noodzakelijk, voor het ontwerpen van effectieve maatregelen.

De hoeveelheid informatie speelt een veel kleinere rol in gedrag dan vaak wordt aangenomen. De invloed van gemak is bijvoorbeeld veel groter. Zo bepaalt de plek of vorm van een prullenbak of mensen hun afval op straat gooien of netjes opruimen. En de plek van een product in het schap heeft meer invloed op koopgedrag dan alle informatie op het etiket bij elkaar. En dus zijn er veel meer mogelijkheden dan alleen de inzet van mooie, meeslepende campagnes.

Ook bij complexere beslissingen komt minder informatie kijken dan verwacht. ‘Laat ik mijn blender repareren, of koop ik toch een nieuwe?’ Dit hangt van allerlei factoren af: vertrouwen in de reparateur, de kosten, of hoe lang het duurt voordat er weer een werkende blender in huis is. Op al deze factoren kan invloed uitgeoefend worden om het gewenste gedrag te bevorderen. Door het op één locatie samenbrengen van bijvoorbeeld reparatie, upcycling, tweedehands verkoop en recycling vergemakkelijk je het beslismoment.

Het is dus belangrijk om eerst goed te begrijpen wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is, en welke (gedrags-)verandering er nodig is om van A naar B te komen. Om het meewegen van gedragskennis makkelijker te maken is de DOE-MEE tool ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over deze tool of neem contact op met Marjolein Mann, betrokken bij circulair gedrag (marjolein.mann@minienm.nl).

 

 

Duurzame dinsdag wordt circulair!

Tijdens Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag in september, krijgen jaarlijks duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, nam ook dit jaar de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met daarin maar liefst 488 duurzame plannen.

De inzendingen van dit jaar hebben laten zien dat circulaire economie enorm leeft. Ruim een derde (!) van de initiatiefnemers is al aan de slag met, of heeft ideeën, over recyclen, upcyclen én circulaire businessconcepten.

Het gaat hierbij van consumptiegoederen als kleding en tandenborstels, tot coatings en materialen voor de bouw. Ook het aandeel biobased initiatieven, groeit. Denk bijvoorbeeld aan Be-O, herbruikbare drinkflesjes, gemaakt van reststromen van suikerriet, of het parfum RUIK, gemaakt van plantaardig restafval als sinaasappelschillen.

Ben je benieuwd wat er met de duurzame ideeën uit de koffer gebeurt? Kijk dan hier.  

En klik hier voor een prezi over de Duurzame Dinsdag initiatieven van dit jaar. 

Kerninzichten uit vijf jaar praktijkervaringen met circulair ondernemen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben MVO Nederland, het Groene Brein en C-Creators een rapport met kerninzichten gemaakt waarin op een toegankelijke manier de meest relevante opgedane ervaringen van circulaire pioniers in de afgelopen vijf jaar zijn samengevat. Klik hier om hun suggesties te bekijken.    

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg dan Nederland Circulair in 2050 op twitter!

Heeft u nog suggesties of vragen? Stuur dan een mail naar CE@minienm.nl.

0  reacties