A. Jansen B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

A. Jansen B.V. onderkent de importantie van en werkt actief mee aan de transitie naar een circulaire economie. Het verhogen van de circulariteit door het maximaal inzetten van gerecyclede grondstoffen in de productie van onze betonmortel en betonproducten is hierbij een streven.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het verhogen van de circulariteit van de betonmortel en betonproducten die wij leveren wordt sterk bevorderd door het inzetten van recycling grondstoffen.
A. Jansen B.V.  recyclet onder andere betonpuin en teerhoudend asfalt granulaat naar gecertificeerde toeslagmaterialen. Deze toeslagmaterialen worden hoogwaardig ingezet in de productie van transportbeton op onze betoncentrales en bij de productie van de prefab beton, de Legio Blocken.
Hiernaast worden er zo mogelijk alternatieven bindmiddelen toegepast.
We laten ons hierbij leiden door interne en externe uitgevoerde LCA analyses (MKI waarde).
Dat de beton in een volgende levensfase, na recycling, opnieuw hoogwaardig kan worden ingezet is een van de uitgangspunten.
Het verlagen van de totale milieu impact van onze beton specie en onze beton producten is het uiteindelijke doel. Circulariteit is hier een onderdeel van.

Han Heijsters, A. Jansen B.V.