A new zero

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We hebben inhoudelijke kennis over plastic(problemen) en effectieve gedragsveranderingsstrategieën. Daarom adviseren en inspireren we regelmatig op beleids- en organisatieniveau hoe het onnodig plasticverbruik kan worden gereduceerd, grondstoffen beter ingezet kunnen worden en duurzame gedragsveranderingen effectief worden aangejaagd en gecommuniceerd.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

A new zero ondersteunt helpt ondernemers en organisaties om duurzame gedragsverandering mogelijk te maken. Van scherpe teksten tot inspirerende blogs, lezingen en campagnes: wij vertalen acties naar effectieve communicatie. Door het combineren van onze ervaring als zero waster (twee jaar geen afval maken) en achtergrond in communicatie helpen we bedrijven duurzame plannen te ontwikkelen én implementeren. We zien zoveel duurzame initiatieven en ideeën ontstaan, dat we ervan overtuigd zijn dat dit het startpunt is voor een nieuwe, duurzame wereld. En daar werken wij graag aan mee.

Jessie Kroon, A new zero