Acceleratio

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het bijeenbrengen, richten en enthousiasmeren en laten versnellen van publieke en private stakeholders rondom een concrete transitieagenda.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het helpen bij het opstellen van een gedeelde visie en ambitie doorvertaald naar een haalbare roadmap. Het concretiseren van voordelen en kansen door het delen van best practices, ondersteunen door een toolkit en/of economische/duurzame analyses. Het wegnemen van knelpunten en barrières. Het helpen bij het vinden van (onverwachte) partners en katalysatoren uit de samenleving (zoals gemeenten, burgers, kennisinstellingen maar ook ander sectoren).

Freek van Eijk, Managing Director Acceleratio