AEB Amsterdam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

AEB Amsterdam werkt samen met partners aan de verdere verduurzaming van afvalverwerking. Dat betekent innoveren om steeds meer grondstoffen terug te winnen en meer duurzame energie op te wekken. Van de 1.400.000 ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, wordt omgezet in energie. Bij AEB verschuift het zwaartepunt van het winnen van energie uit afval naar het winnen van grondstoffen uit het afval.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

AEB kan op de volgende punten concreet bijdragen aan het akkoord doordat we continu projecten ontwikkelen om grondstoffen uit afval terug te winnen:

  • Voorbeeld daarvan is de bouw van een nascheidingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval. Hiermee wordt vanaf eind 2017 jaarlijks 60.000 ton aan grondstoffen behouden voor de kringloop. Het gaat onder andere om kunststoffen, metalen en drankenkartons.
  • Uit de bodemassen, die na verwerking van het afval overblijven, wint AEB met innovatieve scheidingsinstallaties waardevolle metalen terug zoals aluminium, koper en zink. AEB ontwikkelt manieren om de kwaliteit van het mineralendeel dat overblijft te verbeteren zodat dit een volwaardige vervanger wordt van primaire bouwstoffen in bijvoorbeeld wegenbouw of in betonbouw als vervanging van zand en grind.
  • Ook zet AEB in op het streven naar hoogwaardiger toepassingen voor teruggewonnen grondstoffen. Voorbeelden daarvan zijn het terugwinnen van aromaten uit biomassa en biofuels uit biomassa.
  • Recycling zal een steeds grotere rol gaan spelen bij AEB. Voorbeelden daarvan zijn het verwerken van elektronisch afval, sortering van textiel en het recyclen van kabels waarbij koper en kunststofgranulaat worden teruggewonnen. Deze recycling activiteiten groeien en betekenen werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om werkervaring op te doen zodat zij meer kansen hebben op het vinden van een baan.

Jos van der Werff, Algemeen Directeur AEB Amsterdam