Afvalfonds Verpakkingen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Afvalfonds Verpakkingen streeft naar recycling van kunststof verpakkingen tegen laagste maatschappelijke kosten. Dat betekent dat partijen elke stap in de keten kostenefficiënt organiseren en uitvoeren, dat we samen het hoogste milieurendement halen, dat kunststofafval grondstof wordt, dat er vraag is naar deze grondstoffen en dat de keten reageert op vraagsturing.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het Afvalfonds Verpakkingen is verantwoordelijk voor het monitoren van de recyclingresultaten voor (o.a. kunststof) verpakkingen in Nederland. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft, samen met Nedvang, dus kennis over de hoeveelheden kunststof die in Nederland als verpakking op de markt komen en over de wijze waarop gebruikte kunststof verpakkingen van huishoudens en bedrijven de weg naar de recyclers vinden.

Cees de Mol van Otterloo, Afvalfonds Verpakkingen