Agnes Nibbeling T&A

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Zowel zakelijk als prive vind ik het een uitdaging en een plicht om mee te doen aan de circulaire economie. Hergebruik van grondstoffen helpt uitputting van de aarde en vervuiling van het milieu tegen te gaan. Ik draag graag bij een een schone wereld met voldoende welvaart voor de volgende generaties.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Zowel zakelijk als prive probeer ik al het afval zodanig te scheiden dat het hergebruikt kan worden. Waar mogelijk reis ik met het openbaar vervoer of per fiets. Alleen als het niet anders kan per auto. Daar waar mogelijk communiceer ik digitaal en niet via papier. Ook op gebied van trainingen gebruik ik zo min mogelijk papier.  

Agnes Nibbeling, Agnes Nibbeling Training & Advies