Agrifirm Group B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Duurzame grondstoffen, het verder sluiten van kringlopen en het bijdragen aan een agrarisch systeem dat volhoudbaar is voor onze huidige en toekomstige generaties staat hoog op de agenda van Agrifirm. Op de gebieden, waarin Agrifirm een impactvolle bijdrage kan leveren, zal zij zich inzetten om de transitieagenda te ondersteunen, in te vullen of te helpen realiseren. Dit betreft enerzijds in de toelevering naar de akkerbouwer. Daarbij staan zaken als optimale inzet meststoffen centraal. Maar ook de verdere verduurzaming van veehouderij is een belangrijk thema. Onder andere het programma Verantwoord Inkopen speelt hierin een belangrijk rol.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Agrifirm is intensief betrokken bij de ontwikkeling van verantwoorde productie van grondstoffen, zowel in Nederland als ook in de belangrijkste regio's, waar zij haar grondstoffen vandaan haalt. Het verder vorm geven van het sluiten van kringlopen is een belangrijk thema, waarbij het essentieel is in het van belang zijnde stakeholderveld een maatschappelijk gedragen impactvolle transitieagenda te ontwikkelen. De KringloopToets is daarbij een essentieel instrument.
Tevens is de transitie van mestverwerking naar mineralenverwaarding cruciaal. Vandaag is Agrifirm al actief betrokken via o.a. het private Mestinvesteringsfonds. Maar verdere publieke en private actie is noodzakelijk.

Ruud Tijssens, Agrifirm Group B.V.