Agrodome B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Agrodome zet zich in om haar kennis te leveren aan bouwpartijen die actief willen werken aan de transitie naar een bouw die alleen gebruik maakt van biobased, circulaire grondstoffen. Onze ambitie is een bouw die geheel circulair kan gaan werken.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Agrodome biedt haar diensten aan als een kennispartner voor bouwpartijen. Hiervoor beschikt Agrodome over een breed inzicht in de mogelijke materialen, producten en bouwconcepten om te komen tot een biobased, circulaire bouw. Agrodome brengt de milieu impact van materialen en producten in kaart (LCA-studies, opstellen van EPD's), waardoor producenten hun producten kunnen verbeteren en de communicatie naar afnemers transparant wordt. Agrodome participeert in onderzoekstrajecten en zet projecten op om de marktkansen van biobased, circulaire producten te verbeteren.

Fred van der Burgh, Agrodome B.V.