AkzoNobel

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

De chemische industrie is een belangrijke kennisdrager van grondstoffen en "moleculen". In de transitie naar een circulaire economie kan de chemische industrie daarom een grote rol spelen. Circulariteit biedt veel innovatie mogelijkheden voor Europese bedrijven en een vernieuwde, vitale industrie kan veel waarde genereren in termen van Social Value (werkgelegenheid, sociale cohesie, kennisontwikkeling), Environmental  Value en Economic Value.

Met nieuwe technieken kunnen we in Europa vrijwel alle afval omzetten in herbruikbare materialen en biobased grondstoffen. We kunnen eveneens een belangrijke bijdrage leveren door green chemistry en daarmee hergebruik van kunststoffen, bouwmaterialen en consumptiegoederen accelereren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

AkzoNobel is leider van consortia op het gebied van het omzetten van waste-to-chemicals. We zijn een voorloper op het gebied van product stewardship, green chemistry en het uitfaseren van schadelijke stoffen waardoor meer circulair gebruik van materialen mogelijk wordt. We hebben forse voortgang geboekt bij het opzetten van publiek-private partnerschappen met als doel de low carbon, circulaire economie een extra impuls te geven. Onze kennis op bovenstaande terreinen delen we graag met publieke en private partners.

André Veneman, Corporate Director Sustainability AkzoNobel