Alba Concepts

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij dragen bij aan de omschakeling naar een circulaire economie middels advisering in de bouw- en vastgoedsector. Toegevoegde waarde ligt op het snijvlak van circulariteit, grondstoffen en geld.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij hebben een circulair beoordelingsmodel ontwikkelt waarmee circulariteit daadwerkelijk kan
worden meegenomen in het ontwerp van een nieuw product of gebouw. Het inzetten van dit model dragen wij bij op het gebied van kennis en diensten.

Jeroen Verberne, Alba Concepts