Aldus Bouwinnovatie

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Verbinder, Inspirator en Visionair die partijen en mensen verbindt rondom het onderwerp 100% circulaire grondstoffen in de bouw en circulair bouwen kan al we moeten het alleen nog maar gaan doen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Transitieversneller om bouwpartijen te stimuleren en activeren tot gebruik van CE grondstoffen. Ontwikkelaar van innovatieve circulaire en biobased bouwmaterialen en -producten om daarmee voldoende alternatieven voor de reguliere lineaire  bouwproducten te bieden.

Atto Harsta, Aldus Bouwinnovatie