Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

verzorging van duurzame productie en -oogst van hout en houtige biomassa tbv een veelheid van toepassingen. Meer bos, meer produceren, verantwoord meer oogsten binnen kaders van duurzaamheid.Inzet op houtgebruik met steeds de beste economische waarde en recycling na laatste gebruik.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

kennisoverdracht op het vlak van productie en oogst en handel in hout en biomassa. Zowel nationaal als internationaal. Kennis van duurzaamheidsschema's en kennis van cascadering. materiaalkringloop sluiten.

C.Boon, Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)