Amobos BV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij willen bijdragen aan een groenere economie door de productie van bamboe als hernieuwbare grondstof en hieruit recyclebare producten te maken.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij willen samen met kennisinstellingen verder werken aan recyclebare producten en aan circulaire verdienmodellen en deze vervolgens delen met anderen.

Hans van Uem, Amobos BV