AquaMinerals

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Maakindustrie

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

AquaMinerals heeft 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van markten voor secundaire grondstoffen uit de drinkwatersector en laatste jaren ook uit afvalwater. De weg van reststof of teruggewonnen stof naar een betrouwbaar product dat kan concurreren met primaire alternatieven is vol obstakels.  Onze kennis en ervaring willen we delen en daarmee deze obstakels in andere ketens sneller weg te nemen en anderen te inspireren.
Daarnaast bieden we ons aan als ketenpartner voor nieuwe circulaire ketens. We beslaan een complete sector, dat heeft het voordeel dat we een betrouwbare partner kunnen zijn en grote volumes kunnen leveren. Graag onderzoeken we samen nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

AquaMinerals is een gemeenschappelijke onderneming van de tien Nederlandse, één Vlaams drinkwaterbedrijf en sinds kort twee waterschappen. We brengen alle drinkwaterreststoffen en bijproducten en teruggewonnen stoffen uit afvalwater  naar de markt, dit zijn onder andere kalkkorrels, waterijzer , filtermateriaal en struviet. AquaMinerals werkt steeds meer  voor de communale afvalwatersector .
AquaMinerals wil een toonaangevende speler zijn bij het ontwikkelen van functionele markten voor secundaire grondstoffen afkomstig uit de watercyclus.
Onze ambitie voor 2030 is recycling van alle reststoffen en bijproducten uit de drinkwaterproductie. Laagwaardige toepassingen in werken zijn dan verleden tijd, ook zand en filtermateriaal worden ingezet als grondstof ter vervanging van primaire grondstoffen. Reststoffen hebben dezelfde waarde als de primaire grondstoffen die ze vervangen.
Daarvoor werken we ten eerste aan kwaliteitsverbetering van de reststoffen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe of hoogwaardiger reststoffen. Zoals bijvoorbeeld de recent ontwikkelde kalkkorrel zonder zandkern. We richten we ons in het bijzonder op het ontwikkelen van circulaire ketens binnen de waterketen. Bijvoorbeeld hergebruik van kalkkorrels als entmateriaal bij de ontharding, ijzerpellets uit ijzerslib voor arseenverwijdering en coagulant gemaakt uit ijzerslib. Een vierde strategie is het voorkomen van reststoffen, o.a. door vermindering van chemicaliëngebruik.
Deze innovaties doen we samen met de waterbedrijven, marktpartijen en onderzoeksinstellingen.

Olaf van der Kolk, AquaMinerals