Arcadis Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Bijdragen aan de transitiestrategie, waarbij het ontwikkelen van een gedeelde visie en agenda en het inzetten van een select aantal transitie-experimenten gericht op systeemdoorbraken. Ruimte creëren voor experimenteren en leren in een context van afrekenbaarheid, economische krapte en scepsis.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het inrichten van experimenten gericht op het verkennen van de transitiepaden, het vergroten van ruimte voor niches, het leren over de haalbaarheid van de gewenste transitie en het oprekken van bestaande kaders.
Concrete verbindingen leggen met nieuwe partners buiten de eigen netwerken en keten en de eigen organisatie goed verbinden met de externe innovaties en transitie-experimenten.

Niels van Geenhuizen, Arcadis Nederland B.V.