Architectuur & Advies

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Initiëren, begeleiden,  bruggen bouwen, creativiteit en supervisie. Ideeën realiseren. Leidend zijn in helpen overbruggen van weerstanden, ogenschijnlijke tegenstellingen, bemiddelen en stimuleren om verder te kijken dan de eigen grenzen. Meerwaarde bereiken met doelen voor het grotere goed: Benefits for all involved. Focus op architectuur.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Schoonheid, harmonie, welzijn en bijdragen aan goede gezondheid. Het zijn essentiële elementen die ook in de circulaire economie wezenlijk zijn voor het duurzaam vergroten en verlengen van de cirkel van de circulaire economie. Daar zetten wij ons voor in. Voor mooie als prettig ervaren architectuurvormen, aansprekende kleuren, niet toxische materialen, goed licht, schone lucht, herkenbare biophilia, natuur, textuur, tactiliteit. Het zijn allemaal elementen die noodzakelijk zijn om de circulaire economie ook op termijn succesvol te laten zijn. Het evenwichtig aanspreken van verstand, gevoel en fysiek hoort daar evenzeer bij. Harmonie voor lichaam, ziel en geest. Oog voor de context, initiëren, begeleiden, supervisie en creativiteit.

ir. Djelko J. van Es, Architectuur & Advies