Archiview

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het bewerkstelligen van een nieuwe- en circulaire economie. Als primaire beïnvloeder kan ik en speel ik daar al een rol in.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CE is een nieuw levend systeem met gesloten materiaal- of grondstoffenkringlopen. Grondstoffen worden gemanaged (dienstbaar aan de grondstof) en activiteiten zoals hergebruik, recycling en herontwerp zorgen ervoor dat grondstoffen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Economische, sociale en ecologische waarden zijn in balans en creëert lange termijn continuïteit en duurzaamheid. Bedrijven worden uitgedaagd tot innovatie en er ontstaan andere verhoudingen met stakeholders waarin eigen verantwoord handelen en verantwoordelijkheid nemen belangrijker worden. Daarbij kunnen we onderscheid maken in actoren, primaire- en secundaire beïnvloeders. Als architect ben ik een primaire beïnvloeder die de basis en de continuïteit van de circulaire economie kan borgen. De eerste stap in de circulaire economie kan worden gezet in de ontwerp, ontwikkel- en innovatiefase

Jack van der Palen, Archiview