ARN

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

ARN is de recyclingexpert van de mobiliteitsbranche. ARN zet zich in voor een nieuwe werkelijkheid: een volledig gesloten kringloop voor auto's met daarbinnen hoogwaardige en hernieuwde grondstoffen. Al onze inspanningen zijn er op gericht om dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

ARN werkt samen met de hele autorecyclingketen. We ondersteunen de individuele ondernemers in de autorecyclingketen om zich verder te professionaliseren. De maakindustrie kan steeds meer hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen de branche en consumenten om afgedankte auto's verantwoord af te staan. Een voorwaarde voor een goed werkend autorecyclingsysteem is een gelijk speelveld, we  zetten ons daarom in voor een gelijk speelveld voor alle ketenpartners.

Arie de Jong, Algemeen Directeur ARN