Attero B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Attero is leidend in de productie van bouwstoffen uit bouwafval, bodemverbeteraars uit GFT-afval en kunststoffen uit restafval en PMD-afval. Dankzij innovaties in samenwerking met partners maakt Attero stappen om cirkels te sluiten. Attero denkt graag mee in de Transitieagenda’s om te bepalen wat er aan onderzoek, innovatie, beleid en marktontwikkeling nodig is om de transitie te versnellen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Attero heeft een eigen investeringsagenda voor het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval en haakt hierbij graag aan op de Transitie-agenda’s om versnelling in de Circulaire Economie te krijgen. Attero verwerkt nu bijna de helft van het Nederlandse GFT tot bodemverbeteraars, biosubstraatgrondstoffen en groen gas voor duurzame mobiliteit. In de toekomst zouden hier wellicht biochemicaliën en bioplastics aan toegevoegd kunnen worden. Attero maakt ook secundaire bouwstoffen zoals granulaat en grond uit puin en vervuilde grond. Ook staat Attero bekend om de nascheiding van kunststoffen en drankenkartons uit restafval en de sortering en vermarkting van PMD. Attero gaat investeren in het wassen, flaken en granuleren van kunststof folie. Op deze dienstverleningsgebieden willen wij graag kennis delen met andere partners om van elkaar te leren.

Robert Corijn, Attero B.V.