AVR

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

AVR verwerkt niet-recyclebaar restafval van verschillende bedrijven en huishoudens. Onze inzet is hergebruik van jaarlijks 50kton CO2 in 2018. Deze CO2 dient dan als grondstof voor de Nederlandse glastuinbouw. Dit komt overeen met een reductie van 25-30 miljoen m3 fossiel aardgas. Het is onze ambitie om in de toekomst verder te groeien in het afvangen en hergebruiken van CO2, zodat restafvalverwerking op termijn klimaatneutraal is of zelfs negatief. We streven naar een CO2 grondstof toepassing vanuit AVR van 500kt in de toekomst. Door middel van ketensamenwerking kunnen we nieuwe CO2 toepassingen stimuleren waarbij CO2 een grondstof wordt die in verschillende (chemische) processen en toepassingen, fossiel vervangt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wat AVR concreet bijdraagt aan het akkoord is een reductie van de inzet van fossiel, een van de drie primaire grondstoffen uit het grondstoffenakkoord. Daarvoor bouwt AVR in het komende jaar een CO2 afvanginstallatie. De kennis en expertise van zowel de techniek, als de operatie en de kwaliteit van het CO2 kunnen wij inbrengen. Daarnaast investeren we in onderzoek (i.s.m. TNO) en worden diverse kwaliteitstesten gedaan. Om uiteindelijk fossiel te verminderen is kennisdeling rondom het gebruik van CO2 in de glastuinbouw (in eerste instantie) en het inzetten van CO2voor (chemische) grondstoffen (in de toekomst) gewenst. We faciliteren en organiseren hieromtrent graag, samen met partners, het debat en de discussie.

Jeanine van de Grootevheen, AVR