Axyz architecten

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Als architect ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als ontwerper van gebouwen met een bepaalde levensduur en functie. Het is belangrijk om bewust met onze aarde om te gaan, zeker in deze tijd waarin grondstoffen schaars zijn. Als bouwers hebben we een taak om daar slim mee om te gaan en vooruit te denken. Keuzes over hergebruik van bouwstoffen en gebouwelementen kunnen al in het ontwerpproces gemaakt worden.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als bureau hanteren wij de uitgangspunten van de "trias energetica". Wij proberen onze opdrachtgevers mee te nemen in de voordelen en de noodzaak van duurzaam bouwen in de breedste zin van het woord. Ontwerp het gebouw zo dat er weinig energie nodig is en gebruik natuurlijke energiebronnen. Ga bewust om met bouwmaterialen. Kies herbruikbaar of gebruikt materiaal. Voorbeelden zijn woningen waarin we vlasisolatie en houtvezelplaten gebruiken als gevelisolatie. Natuursteen dak en gevelleien die een tweede leven kregen op een woning. Energiezuinige bouwblokken van Ytong die binnen en buiten direct zijn afgewerkt met een wand en gevelpleister systeem en een woning die is opgebouwd uit het "Euromac 2"-systeem.

Roel van der Linden, Axyz architecten