Biobased Delta

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Realiseren van concrete kansen op het gebied van Biobased en Circulaire Economie en cross-overs om zo de transitie te versnellen in Zuidwest Nederland, de Delta regio. We zetten in op bestaande en nieuwe verbindingen, ketenvorming, programma's en projecten op basis van plantaardige en hernieuwbare grondstoffen, inclusief rest- en afvalstromen.  Focus is op biotechnologie en groene chemie voor vervanging van bestaande producten & materialen, maar eveneens nieuwe producten & materialen met verbeterde en nieuwe functionaliteiten die een sleutelrol zullen spelen in de innovatie-agenda van de topsectoren.   Er wordt daarbij samengewerkt met leden, partners en participanten van zowel binnen als buiten de regio, inclusief internationale samenwerking De ambitie is om duurzame investeringen aan te trekken, banen en toegevoegde waarde te creëren en de CO2 uitstoot in de Delta regio te beperken.  Duurzaamheid en Innovatie zijn hierbij de centrale thema ’s die gaan resulteren in technisch-economisch en sociaaleconomisch haalbare business cases. Design voor recycling en End-of-life oplossingen en zijn een voorwaarde bij de introductie van elk (nieuw) product, materiaal of toepassing.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Kennis van de Biobased Economie door de hele waardeketen, van biomassa, hernieuwbare grondstoffen, voorbehandeling,  conversie, scheidingstechnologie, tussenproducten, markten, producten en applicaties, inclusief geavanceerde biobrandstoffen en bio-energie. Kennis van eindmarkten die voor BBE het meest veelbelovend zijn, zoals verpakking, bouw, tuinbouw, infrastructuur, papier, textiel. Vitale netwerken met agro- en chemiebedrijven, kennisinstellingen, overheden en brandowners.  Nieuwe concepten voor cross-overs tussen BBE en CE. Werkwijze is gebaseerd op open-innovatie en cross-sectoraal samenwerken in o.a. public-private partnerships en platforms in Zuidwest- Nederland, zoals Biobased Delta, Biorizon, Waste2aromatics en met een link naar Smart Delta Resources. Biobased Delta stelt haar aanzienlijke netwerkkennis en projectportfolio open voor zover het niet-confidentiële informatie betreft voor samenwerking binnen “Agro meets Chemistry”.

Willem Sederel, Biobased Delta