Bioclear earth

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Onze ambitie is om te werken aan een duurzame circulaire economie door slim gebruik te maken kringloopprocessen uit de natuur en deze in te zetten voor een gezonde bodem, schoon water en om reststoffen weer nuttig te gebruiken en om te zetten in bruikbare grondstoffen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Bioclear earth is een advies en innovatiebureau dat adviezen en ontwerpen levert en nieuwe technieken en concepten ontwikkelt over hoe we met biologische en natuurlijke processen bodem en water schoon en gezond kunnen maken en houden en hoe biomassa en reststoffen omgezet kunnen worden in hernieuwbare producten of bio-energie.

Sytze Keuning, Bioclear earth