BIZGOODZ

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

BIZGOODZ® is een B2B marktplaats voor restmaterialen.

BIZGOODZ® helpt uw circulaire economie vraagstukken met betrekking tot restmaterialen gezamenlijk op te lossen. Wij helpen met het in kaart brengen van restmaterialen van bedrijven, instellingen en overheid en op deze manier bemiddelen wij bij het vinden van de juiste bestemming.

Wij verbinden bedrijven door vraag en aanbod van restmaterialen bij elkaar te brengen. Zo krijgen deze een nieuwe bestemming. Vanuit een online marktplaats maken we restmaterialen zichtbaar en toegankel?k, zoals:
- productieresten
- oude onderdelen
- afgeschreven producten

Onze ambitie is om voor 2030, 1 miljoen transacties van restmaterialen te faciliteren en samen met bedrijven de circulaire economie te versnellen.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op!
Let's create a circular economy together!

Fleur Olde Heuvelt, founder BIZGOODZ®  
fleur@bizgoodz.com
www.bizgoodz.com

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

BIZGOODZ® verbindt bedrijven uit verschillende branches en geeft restmaterialen een nieuw leven. Hierdoor bespaart een bedrijf op afvalkosten, blijft de waarde van restmaterialen behouden en versnelt de circulaire economie. Een win-win-win situatie voor de aanbieder van restmaterialen, voor de hergebruiker en de samenleving!

Fleur Olde Heuvelt, BIZGOODZ