Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Als branchevereniging voor de architectenbranche voeren wij de komende een meerjarenprogramma uit, waarin de bijdrage vanuit architecten wordt ontwikkeld via onderzoek, educatie en belangenbehartiging. Architecten zijn voorlopers in de keten en vernieuwers en verbeelders. Hun rol en bijdrage versterken helpt innovatie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij willen samen met partners onderzoekend ontwerp doen naar materialen en grondstoffen. Wij  bieden aan architecten een toegespitst programma aan via de BNA Academie voor educatie en ontwikkeling.

Fred Schoorl, Directeur BNA