Bouwen met Staal

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

De ambitie van Bouwen met Staal is het faciliteren van de transitie van lineaire gebouwen naar beter en circulair ontworpen gebouwen die de maatschappij aantoonbaar welvaart leveren.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Innovatief denkwerk op basis van kennis en expertise gecombineerd met een internationaal netwerk.

Jan-Pieter den Hollander, Bouwen met Staal