Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Er liggen bij gemeenten, burgers en bedrijven op zowel landelijk als lokaal niveau veel kansen en mogelijkheden om het hergebruik en de reparatie van producten te vergroten. Hiermee worden producten beter benut, wordt restafval verminderd en wordt het gebruik van grondstoffen teruggedrongen. Gemeenten hebben de doelstelling om de hoeveelheid restafval per hoofd van de bevolking terug te dringen naar 100 kg/inwoner/jaar in 2020. Het optimaliseren van productbenutting zorgt dat producten langer in omloop zijn en er minder producten afval worden. Dit draagt bij aan het behalen van doelstellingen ten aanzien van het reduceren van restafval, het behalen van een hoger scheidingspercentage en het beperken van de afvalheffing. Samengevat kunnen kringloopbedrijven niet alleen een essentiële rol spelen in afvalpreventie, materiaal- en producthergebruik, en hierdoor bijdragen aan de landelijke VANG doelstellingen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) vertegenwoordigt 70 kringloopbedrijven in Nederland. Deze 70 leden exploiteren gezamenlijk ruim 200 kringloopwinkels verspreid over het hele land. BKN heeft als missie 1) een bijdrage te leveren aan het creëren van werkplekken voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en 2) een bijdrage te leveren aan de circulaire economie door het stimuleren van hergebruik. BKN-leden zijn non-profit en not-for-profit organisaties, voornamelijk stichtingen.
De leden van BKN zamelden in 2015 in Nederland naar schatting 140 miljoen kg aan goederen in. Hiervan werd 46% opnieuw verkocht, 35% (gescheiden) aangeboden ter recycling en slechts 16% werd aangeboden als restafval.

BKN is, kortom, een specialist op het gebied van product- en materiaalhergebruik en wil haar kennis en diensten graag delen met andere partijen.

Leonie Reinders, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland