Branchevereniging VHG

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Bij het onderhoud van tuinen en parken komt een diverse stroom aan biomassa vrij. Deze biomassa wordt nu vaak gebruikt voor composteren (soms in combinatie met biogaswinning) en bijstook. De ambitie is deze groene reststromen zodanig te verwaarden, dat er nog meer nieuwe innovatieveproducten en samenwerkingsketens uit kunnen volgen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

VHG is de branchevereniging voor ondernemers in het groen met meer dan 1.000 aangesloten leden. De kennis en het netwerk van de leden en de branchevereniging worden ingebracht om nieuwe verbindingen te maken en samen te werken aan innovaties met groene reststromen.

Egbert Roozen, Branchevereniging VHG