Brightloops | label Loop.alife

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij zijn een start-up en koploper op het gebied van circulair textiel. Daarbij werken van actief aan het verkleinen van de lokale afval berg, ofwel post consumer textiel. Wij maken van oude kleding nieuwe hoogwaardige vezels, garens en knitwear of vilt. Dit doen wij volgens onze eigen standaard op een 'truly circular' manier, namelijk met een zo hoog mogelijk percentage lokaal consumenten afval, op dit moment meer dan 70%, doordat wij op materiaal en kleur sorteren en produceren gebruiken wij daarbij geen water en geen chemicalien. Met onze eigen lifestyle merk Loop.alife maken wij middels het voeren van campagne en presentaties de consument actief bewust van het belang en de waarde van 'afval' als lokale grondstof en de mogelijkheid daar weer hoogwaarde eindproducten van te maken. Met als uitgangspunt 'mooi materiaal verdient het eeuwige leven'. Onze ambitie is om te zorgen dat al het gebruikte consumenten-textiel in onze huishoudens in 2030 voor 50% bestaat uit lokaal textiel 'afval'.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Dit doen wij enerzijds middels ons eigen lifestyle merk Loop.alife en het voeren van campagnes en WalkinG closets, wij hebben bv op de Dutch Design Week in Eindhoven vorige jaar onze slow fashion collectie van 100% gerecyclede producten gelanceerd en middels onze stand en presentaties actief gewerkt aan het vergroten van het consumenten bewustzijn over de circulaire noodzaak, het nut en de kansen. Anderzijds ondersteunen wij fashion en interieur bedrijven om van hun eigen waste (of de lokale afvalberg) weer nieuwe vezels, garens en knitwear (of weef) te maken onder hun eigen naam of label. Zo ondersteunen wij hen bij het opdoen van kennis over circulair ontwerpen en ondernemen, wat er nodig is als organisatie om circulair te worden en maken wij het voor hen super makkelijk om truly circular producten op te nemen in hun eigen collecties tegen een marktconforme prijs.

Ellen Mensink, Brightloops B.V. | label Loop.alife