Brink Management / Advies

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Brink Management / Advies focust zich op het oplossen van bouw-, huisvesting- en vastgoedvraagstukken. Onze managers en adviseurs ontfermen zich dagelijks over hun verschillende expertises en zwermen uit over diverse markten. Duurzaam denken en acteren is daarbij voor ons vanzelfsprekend. Wij proberen zelf het goede voorbeeld te geven en prikkelen anderen om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het onderwerp circulaire economie hebben wij in diverse projecten wij in diverse projecten meegenomen. Graag breiden wij die uit door te werken aan nieuwe projecten en aan de slag te gaan!Brink Management / Advies focust zich op het oplossen van bouw-, huisvesting- en vastgoedvraagstukken. Onze managers en adviseurs ontfermen zich dagelijks over hun verschillende expertises en zwermen uit over diverse markten. Duurzaam denken en acteren is daarbij voor ons vanzelfsprekend. Wij proberen zelf het goede voorbeeld te geven en prikkelen anderen om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Het onderwerp circulaire economie hebben wij in diverse projecten wij in diverse projecten meegenomen. In advies- en beleidsstukken voor grootschalige vastgoedportfolio’s tot aan aanbestedingstrajecten. Ook begeleiden wij afstudeerders en stagiaires die aan de slag willen gaan met het onderwerp. Graag breiden wij onze kennis en expertise uit door te werken aan nieuwe projecten en aan de slag te gaan!

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Brink Management / Advies kent een groot aantal duurzaamheidsfanaten die maar al te graag aan de slag gaan met complexe onderwerpen zoals de transitie naar een circulaire economie. Daarbij kunnen wij onder andere de volgende diensten aanbieden:

  • Wij denken graag mee met onze de opdrachtgevers in de definitievorming om scherp te krijgen wat de circulaire economie kan betekenen voor zijn of haar bedrijfsvoering en huisvesting;
  • Wij beschikken over ruime kennis en expertise in het opstellen van duurzaamheidsstrategieën voor grootschalige vastgoedportfolio’s. Wij zijn in staat om die te analyseren en daarbinnen de kansen en potentie van duurzame ingrepen te bepalen;
  • Wij zijn in staat om de vertaalslag te maken van de vraag van een opdrachtgever naar een concreet stappenplan. Ook kunnen wij opdrachtgevers helpen met het opstellen van een valuecase: een uitbreiding van een businesscase waarbij we de meerwaarde van een duurzame ingrepen tot uiting te laten komen;
  • Met onze bepalingsmethode ‘toekomstwaarde van gebouwen’ kunnen wij eigenaars en/of investeerders van vastgoed helpen om eisen te stellen aan en een oordeel te vellen over de toekomstwaarde van nieuwe of bestaande gebouwen vanuit het perspectief van adaptiviteit;
  • Aanbesteden en contracteren is een van onze expertises waar we in uitblinken. Wij helpen onze opdrachtgevers maar al te graag met het meedenken in het opstellen van de uitvraag en het begeleiden van een mogelijke aanbesteding;
  • Wij helpen onze opdrachtgevers graag met marktconsultaties: het verkennen van de markt om de juiste partijen te vinden die onze projecten tot een succes kunnen brengen.

Neem een kijkje op onze website en neem contact met ons op! http://www.brink.nl/

Werner Loppies, Brink Management / Advies