B.T.G. Biomass Technology Group B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

BTG Biomass Technology Group heeft 30 jaar ervaring op het gebied van beschikbaarheid, kwaliteit en conversie van biomassa naar energie en producten. Deze basis van onderzoek en projectontwikkeling met-de-voeten-in-de klei geeft realisme aan een breed scala aan advieswerk dat wij doen op het gebied van duurzaamheid, milieu-impacts, cascaderen, promotie van biobased producten, biobased inkopen, etc.

BTG ambieert het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa voor materiaal- en energietoepassingen, met oog voor grondstofefficiency, en is hier met een team van 30 mensen dagelijks mee bezig. Wij streven altijd naar praktische duurzame oplossingen met meerwaarde voor alle partijen. De circulaire economie betekent een radicale omslag in mentaliteit en de inrichting van onze economie, waar we stapsgewijs naartoe bewegen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij zetten onze interdisciplinaire kennis, kunde en ervaring in om de circulaire economie concreet vorm te geven op het gebied van biomassa. Enkele voorbeelden:

  • Samen met industriële partners verricht BTG onderzoek naar biobased producten uit pyrolyse-olie, zoals biobased dakbedekking (biotumen), lijmstoffen, groene harsen, houtverduurzamingsmiddelen, etc.
  • We geven advies op landelijk en Europees niveau op het gebied van cascaderen van biomassa, bijvoorbeeld in de EU “Study on the optimised cascading use of wood”.
  • We werken aan nieuwe duurzaamheidskaders voor biobased producten. In het Open-Bio project hebben we o.a. de mogelijkheden van het toerekenen van koolstofopslag aan biobased producten onderzocht, en een specifieke methode nader uitgewerkt.
  • In het kader van het public-private partnership of biobased industries, werken we in het RoadtoBio project aan een roadmap voor vergroening van de chemische industrie.  
  • In diverse projecten zoals InnProBio en BioCannDo faciliteren we publieke inkoop van biobased producten en onderzoeken we de beste mogelijkheden voor publiekscommunicatie aangaande biobased producten.

BTG werkt in feite al langere tijd aan de invulling van de strategische doelen van de prioriteit Biomassa en Voedsel van Nederland circulair in 2050: optimale benutting door het sluiten van kringlopen, vervanging van fossiele grondstoffen door duurzaam geproduceerde biomassa, en ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren en consumeren.

Graag maken we samen met de partners van dit initiatief de volgende stappen naar een circulaire economie!

René Venendaal, Directeur BTG