Bureau MVO

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het helpen met de communicatie over innovaties en het actief verbinden van onze contacten binnen en buiten de keten op het gebied van innovatie. Verbetering van processen gericht op het vergroten van het gebruik van recycled materiaal het voorkomen van het onnodig gebruik van virgin materiaal, en het voorkomen van verspilling en afval.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij komen met oplossingen die bedrijven zelf niet zien, communiceren over bestaande en innovatieve oplossingen en initiatieven en verbinden partijen actief met elkaar, zowel bedrijven, kennisinstituten als overheden, o.a. I&M, RVO, etc.

Wouter Smit, Bureau MVO