Business Modellen Circulaire Economie

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

(tekst volgt)

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

(tekst volgt)

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

(tekst volgt)