Carlisle Construction Materials BV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Als producent van homogene EPDM rubberen dakbedekking is Carlisle Construction Materials BV (CCM) al jarenlang een voorloper met het leveren van een duurzaam bouwproduct. De ontwikkelingen die wij nu zien in o.m. de transitieagenda’s geven ons eindelijk het podium om hierin ook onze passie en kennis te delen. Wij geloven in een transitie van een Lineair naar Circulair Bouwmodel en hebben hiervoor ook de kennis en middelen in huis. Er zijn een aantal agenda’s waar wij zo bij aan kunnen haken en wij zijn dan ook zeer benieuwd in welke fase deze agenda’s zich bevinden.
Onze ambitie is om uiteindelijk zo’n 10-15% van onze grondstoffen als reclaim materiaal  weer terug te voeren in het productieproces. Dit staat los van onze doelstelling om ook goed naar onze basis grondstoffen te kijken. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het product dat wij nu produceren van zo’n kwalitatief niveau is, dat wij een gebruiksduurclaim van > 50 jaar hebben. Dat betekent dat de impact op het milieu al miniem is. Binnen Duurzaamheidscertificeringen scoort homogene EPDM als dakbedekking al uitmuntend.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Er zijn een aantal onderwerpen waarin wij nu of in het verleden actief zijn geweest. Deze ervaring nemen we hierin mee. Verder zijn wij de enige EPDM dakbedekkingsproducent in Nederland, dus R&D kennis aangaande een rubberen EPDM folie is in huis. Verder nemen we zitting in NEN commissies en beschikken over R&D faciliteiten (laboratorium en proefproductie).
We zullen moeten zien wat onze bijdrage kan zijn, uiteraard geheel afhankelijk van het thema, samenstelling deelnemers e.d. Maar als producerende partij is CCM in ieder geval in staat daadkrachtig te zijn.

Benno Nijenhuis, Carlisle Construction Materials BV