Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CBS is een kennisinstituut en produceert in zijn reguliere programma veel statistieken die relevant zijn voor het meten aan de circulaire economie. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren in opdracht van o.a. I&M en EZ onderzoek gedaan naar delen van de circulaire economie en instrumenten ontwikkeld om deze in kaart te brengen. Ook heeft CBS brede kennis en ervaring op terrein van monitoring, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de materiaalmonitor, de MKB monitor, groene groei, duurzaamheid, etc. CBS stelt deze kennis, ervaring en zijn statistieken graag ter beschikking voor de realisatie van het grondstoffenakkoord en de monitoring daarvan. Waar dat niet met bestaande informatie kan, treedt CBS graag in overleg over verdere mogelijkheden.

Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-generaal CBS