Cement & Betoncentrum

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het Cement&BetonCentrum is de brancheverenging van de cementindustrie in Nederland. De belangrijkste doelstelling is de bevordering van het verantwoorde gebruik van beton. Kerndoelen zijn daarbij duurzaam bouwen, lage CO2 belasting, vermindering milieudruk, fysieke duurzaamheid, vermindering gebruik primaire grondstoffen, hergebruik en circulariteit.
Beton wordt al vrijwel volledig hergebruikt; voor een relatief klein gedeelte gaat gesloopt beton weer als grindvervangende grondstof in nieuw beton; bouwelementen (vooral stenen en tegels) worden hergebruikt en de betonnen draagconstructie van gebouwen vormt in toenemende mate de constructieve kern van een herbestemd gebouw. Echter, het grootste deel van het gesloopt beton wordt hergebruikt als vervanger van primaire grondstoffen voor wegfunderingen. De toekomstige vraag naar deze toepassing is onzeker.
Dus het moet en het kan anders.
Ontwikkelingen als het 'bouwen voor demontage en hergebruik', 'beton hoogwaardig hergebruiken in al zijn samenstellende delen' en 'inzet secundaire grondstoffen in nieuw beton' zijn de uitdagingen voor een circulaire toekomst voor de bouw.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het Cement&BetonCentrum is kennisdrager op het gebied van cementchemie, bindmiddelentechnologie, betontechnologie, materiaalkunde en duurzaam bouwen. Die kennis stelt ons in staat in een vroeg stadium een haalbaarheidstoets uit te voeren op ingebrachte innovaties. Die kennis zullen wij inzetten binnen het programma 'Circulaire Economie'.

André Burger, Cement & Betoncentrum