Centre of Expertise Biobased Economy

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We zijn hier bij Centre of Expertise Biobased Economy (opgericht door Avans Hogeschool en HZ University of applied sciences) vanaf 2013 met nu ongeveer 60 docent-onderzoekers druk doende met toegepast onderzoek en onderwijs op het gebied van de Biobased Economy. In onze visie
sluiten deze activiteiten naadloos aan bij de gewenste transitie van de biocirculaire economie.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij willen graag bijdragen aan de totstandkoming van de Transitieagenda op het gebied van de biocirculaire economie. We hebben de afgelopen jaren met een zestal lectoraten (zowel bij Avans als ook bij HZ) kennis opgebouwd en vele MKB-bedrijven ondersteund op bijvoorbeeld het gebied van bio-energie, biobased bouwmaterialen (bijv. biocomposioet, mycelium, kalkhennep en strobouw), biokleurstoffen, bioplastics, bioraffinage van algen, eendenkroos en zeewier.  

Alwin Hoogendoorn, Centre of Expertise Biobased Economy