CEYES

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

CEYES ambieert met een nieuw circulair, duurzaam, kwalitatief en innovatief hoogstaand concept. Een gehele nieuwe innovatieve aanpak wat betreft versleten personen/vrachtwagen banden in de Circulaire Economie. Het CEYES-concept bestaat onder meer uit de TIRE – TURF – TILE boxen. Deze recycling en productie boxen zijn circulair, compact, mobiel, efficiënt, economisch, 100% recyclebaar en creëren minder CO2 uitstoot ten opzichte van een fabrieksgebouw. Verder zijn ze ideaal in de megacities en voornamelijk aantrekkelijk in een radius van ongeveer 200 km van de stad. Het is hedendaags niet meer verantwoord om grote afstanden af te leggen, met de daarbij komende hoge CO2 uitstoot.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CEYES is een Closed loop concept en biedt de ultieme oplossing voor End of Life Tires (afgedankte personen/vrachtwagenbanden).

De TIRE-box zal deze verwerken en de materialen scheiden. Staal en nylon zullen worden hergebruikt voor nieuwe producten en het rubbergranulaat zal worden gebruikt voor het instrooien van kunstgrasvelden. Na 8 tot 10 jaar zijn deze kunstgrasvelden versleten en dienen te worden vervangen.

De TURF-box zal deze kunstgrasvelden verwerken, waarbij 99,9% van de gescheiden materialen hergebruikt zal worden. Het fiber en zand zullen worden gebruikt voor nieuwe kunstgrasvelden. Het rubbergranulaat (wat niet hergebruikt kan worden voor de kunstgrasvelden vanwege het verlies van zijn elastische eigenschappen) zal worden gebruikt voor het maken van een 100% circulair product, de RoofCatalyst.

De TILE-box zal deze hoogwaardige drainage tegel van rubbergranulaat persen ten behoeve van groene daken.

Vandaag de dag worden deze producten nog steeds gemaakt van plastic wat ten nadele is voor het milieu vanwege de hoge CO2 uitstoot. Na meer dan 100 jaar is dit product nog steeds 100% recyclebaar en kan het worden gebruikt voor pyrolyse verbranding (het terugwinnen van de grondstoffen) deze grondstoffen zullen weer gebruikt worden voor het produceren van nieuwe banden.

De inzet van dit hergebruikte materiaal in deze vorm is nog nooit eerder toegepast in de wereld. Het heeft bij de productie 4 tot 20x minder CO2-uitstoot dan de productie van huidige systemen van gerecycled plastics.

Leo van Dongen, CEO Circular Economy Officer CEYES