CiorC

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Veel kunststoffen en textiel worden al recycled. Echter, een zeer significant deel van ons kunststof en textiel afval kan na het recyclen enkel in laagwaardige toepassingen worden verwerkt. CiorC is een tech-startup met als visie om nieuwe technologieën en verdienmodellen te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om op winstgevende, duurzame en hoogwaardige wijze kunststoffen en katoen te recyclen. Daarom richt CiorC zich op de ontwikkeling van chemisch recycling technologie en business development in relevante waardeketens om duurzame impact te kunnen realiseren. Het is onze ambitie om in 2019 een of twee chemisch recycle processen op laboratoriumschaal draaiend te hebben. Daarnaast CiorC actief op het ontwikkelen en vermarkten van recycled kunststoffen ten behoeve van 3Dprinting. Daarbij richt CiorC op de ontwikkeling en verkoop van hoogwaardige, betaalbare, veilige materialen die dezelfde printprestaties hebben als hun virgin alternatieven die uit olie vervaardigd zijn. In 2019 zal onze InnoCircle PET filament en granulaat online te koop zijn.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CiorC wil bijdragen aan het vergroten van de kennis en toepassing van chemisch recycling technologieën voor kunststoffen en textiel. Daarbij maakt CiorC gebruik van zijn uitgebreide kennis op het gebied materiaal- en procestechnologie voor het oplossen en depolymeriseren van kunststoffen en textiel. Daarnaast heeft CiorC veel ervaring op het vlak van business development en een uitgebreid netwerk van grondstoffabrikanten, verwerkers tot eindgebruikers/Brand Owners in binnen- en buitenland. Met behulp van deze partners kan een bijdrage geleverd worden om de recycle technologie in diverse marktsegmenten toe te kunnen passen.

Jan Willem Slijkoord, CiorC