Circle-Finance

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Circle-finance is actief in de begeleiding van bedrijven in hun zakelijke financieringsvraagstukken. Omdat de transitie naar een circulair businessmodel vaak gepaard gaat met een andere financieringsstructuur biedt Circle-Finance op dit vlak expertise in voornamelijk de bouw- en real estate sector. Circle-Finance is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de financieringsmarkt bij banken en verzekeraars. Hierdoor heeft de ondernemer maximale kans van slagen voor de financiering van zijn circulaire investeringen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Door onze expertise in de financiering  van circulaire businessmodellen versnellen wij de time to market van kansrijke duurzame en circulaire  proposities.

Bouke Zijlstra, Circle-Finance