Circulair met Flair

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Door inhoudelijke kennis over circulariteit, drinkwater(problemen), ingrediënten in cosmetica, burgerinvloed en burgerparticipatie faciliteert Circulair met Flair leden van het online Inner Circle Platform van Circulair met Flair middels circulaire tools, trainingen, online programma’s en live bijeenkomsten om in gezamenlijkheid blijvend waarde te creëren. Zo hebben leden de mogelijkheid om zich met plezier en op een waardige manier het circulaire gedachtegoed eigen te maken. Hierdoor kunnen CMF Inner Circle leden in gezamenlijkheid de transitie naar een circulaire levensstijl gemakkelijker doorzetten en deze boodschap verder uitdragen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Circulair met Flair ondersteunt, informeert en faciliteert leden van het CMF Inner Circle Platform om zich het circulaire gedachtegoed eigen te maken en draagt bij aan duurzame productontwikkeling en toegang tot schoon drinkwater waardoor het eigen maken van een circulaire levensstijl wordt vergemakkelijkt. Verder dragen we bij door het geven van lezingen en presentaties met als thema: ‘Burgerinvloed en de kortste weg naar het realiseren van een circulaire levensstijl’.

Jeanne Roefs, Circulair met Flair