CIRCULAIRSTAAL

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij hebben de ambitie om staalconstructies zo te ontwerpen dat ze volledig circulair zijn, zodat we een actieve bijdrage leveren aan de circulaire toekomst van Nederland.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Onderzoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en eigendomsmodellen t.b.v. leasevoorstellen en terugkoopgaranties.

Robert Kwintenberg, CIRCULAIRSTAAL