Circular IQ

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Met de inzet van de tools van Circular IQ 1.0 zal de maatschappelijke - en milieu-impact die wordt verwacht van een duurzamere en circulaire bedrijfsvoering sneller en goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Circulaire goederen en materialen dragen bij aan de vermindering van materiaal- en verwijderingskosten en daarmee de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven vergroten. C-IQ levert een grote bijdrage aan het minimaliseren van milieubelasting door de gehele productieketen en komt tegemoet aan de vraag van een groeiende groep consumenten en bedrijven om inzicht te verkrijgen in de mate waarin producten en materialen nu echt duurzaam zijn.

C-IQ biedt gebruikers inzicht in de eigen circulariteit en draagt bij aan het vergroten van de onderscheidende kracht en zal helpen ogenschijnlijk identieke producten effectief te differentiëren. Doordat prestaties en performance van materialen, producten en bedrijfsprocessen naar de wensen van de gebruiker inzichtelijk kunnen worden gemaakt; en op al deze criteria actief gestuurd kan worden is de potentiële impact op zowel ecologisch alsook sociaal maatschappelijk gebied zeer groot en absoluut Internationaal. Een van de interessante aspecten is ook dat het systeem concurrentieanalyse, benchmarking en rapportage faciliteert. Daardoor wordt expliciet én inzichtelijk welke voortgang is geboekt; maar ook waar in de keten die voortgang is geboekt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De circulaire economie beoogt een economisch model waarbij slimmer en beter gebruik van materialen en producten wordt gemaakt, zodat ze keer-op-keer kunnen worden toegepast en niet als afval eindigen. Dit vereist het inzichtelijk maken van de bijdrage van verschillende productiepartners en de materialen die ze produceren aan de circulariteit van het eindproduct. Op dit moment is er geen infrastructuur aanwezig om de data die nodig is voor goede analyses en het onderbouwen van keuzes; dat werkt vertragend.

Circular–IQ (C-IQ) stelt bedrijven in staat om de optimale circulaire keuzes te maken. C-IQ doet dit door haar klanten een slim digitaal platform aan te bieden om:
• Transparantie en betrouwbaarheid van informatie uit de keten over aspecten van duurzaamheid en circulariteit te vergroten en het eenvoudiger te maken om deze gegevens te verzamelen en ketenpartners te betrekken;
• Gegevens te analyseren en om te zetten in die besluitvorming rondom circulair inkopen, productinnovatie en nieuwe business modellen versnelt;
• Relevant impact van een product aantoonbaar te maken om duurzaam onderscheidend vermogen van het product zichtbaar te maken;
• Effectief grondstoffen en materialen die geschikt zijn voor de circulaire economie vindbaar te maken voor andere bedrijven, inclusief de circulariteits gegevens;
• Betrouwbaar en efficiënt resultaten te benchmarken, bijvoorbeeld ten opzichte van de eigen ambities en/of certificeringsprogrammas (C2C, EU Ecolabel, Blaue Engel, etc).  

Wij zijn een team van ervaren specialisten vanuit o.m. het C2C Products Innovation Institute (C2C PII), sustainable supply chain management en branding voor FMCG. De circulaire economie vraagt slimmere keuzes, Circular IQ 1.0 brengt intelligentie in een platform om die keuzes te onderbouwen. C-IQ wordt ondersteund door C2C PII en werkt samen met partijen zoals bijvoorbeeld Kirkman Company, Netherlands Circular Hotspot en de Ellen MacArthur Foundation.

Roy Vercoulen, Circular IQ