Circular Landscapes

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ambitie: meer voedsel lokaal en regionaal produceren, verwerken en afzetten, structureel verduurzamen van organische kringlopen. Daarvoor de juiste ruimtelijke en organisatorische condities creëren. Boeren helpen de grote economische kansen die dit biedt te benutten. En burgers daar actief bij betrekken. Inzet: vanuit een ontwerpende invalshoek werken aan duurzame bedrijfsmodellen en nieuwe ruimtelijke concepten voor circulaire landbouw. Door te kijken naar de hele keten en koppelingen te leggen met andere ruimtelijke opgaven. En door partijen met elkaar te verbinden in een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Circular Landscapes ontwerpt ruimtelijke concepten voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. We focussen op de agro- en foodsector, want daar komen veel kringlopen samen en daar ligt de sleutel tot echt duurzaam ruimtegebruik. Onze producten variëren van een eerste haalbaarheidsstudie tot een uitgewerkte business case. Onze kracht is het leggen van verbindingen: tussen partijen, tussen sectoren en tussen uiteenlopende gebiedsopgaven. We doen dit vanuit een ruimtelijke en ontwerpende benadering. Zo komen innovatieve oplossingen en duurzame verdienmodellen in beeld, waarvan de impact vaak uitstijgt boven die van het individuele bedrijf. En die tot verrassende nieuwe landschappen kunnen leiden.

Pieter Veen, Circular Landscapes