Cirkellab B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Cirkellab is dé partij die regionale, circulaire economie aanjaagt én waarmaakt in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie en duurzame inzet van mensen. Vanuit die missie zijn wij  continu bezig met doelstellingen die relateren aan en het Grondstoffenakkoord kunnen versterken, versnellen en initiëren.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij richten ons met Cirkellab specifiek op circulaire, regionale economie. Op dat schaalniveau kijken wij naar de kansen van circulaire economie. Dit koppelen wij nadrukkelijk aan de economische kant én de arbeidsmarkt. Hoe creëren we daarmee nieuwe business en werkgelegenheid, van ontdekken, ontwikkelen naar ondernemen. Op dit moment zijn wij o.a. actief voor gemeenten en het bedrijfsleven in de maritieme en bouwsector, op bedrijventerreinen (creëren van symbiose), een expertisecentrum remanufacturing en hergebruik van kunststoffen.  

Thirza Monster, Cirkellab B.V.