Cirkelstad

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Realisatie van steden zonder afval (alle reststromen krijgen een gelijkwaardige herbestemming), zonder uitval (alle talenten uit de stad worden benut).

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Cirkelstad realiseert eco-systemen in regio's waar publieke en private partijen snel tot elkaar kunnen komen rondom best practises, netwerk van startups, scale ups en grownups om de eigen case met een hoge ambitie te realiseren. Kennis en kunde wordt ontsloten om te versnellen.

Rutger Buch, Cirkelstad